Запитання-відповіді

1. Загальні проблеми

Можлива проблема: Журнал безпеки переповнений.
Вирішення проблеми:

За допомогою оснащення Локальные политики/Параметры безопасности з набору інструментів Локальные параметры безопасности встановити значення Включен для параметра локальної безпеки Немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал записи об аудите безопасности (недивлячись на те, що поточне значення відображається саме як Включен).

1. Загальні проблеми
Можлива проблема: Переповнений журнал безпеки.
Вирішення проблеми:

Очистити журнали Windows. Перед цим слід створити їхні копії і запропонувати системі повторити перацію.

1. Загальні проблеми
Можлива проблема: Пошкоджений один із файлів бази даних захисту.
Вирішення проблеми:

Відновити з резервної копії файли бази даних захисту і запропонувати системі повторити операцію.

1. Загальні проблеми
Можлива проблема: Невірно встановлені драйвера ключа uaToken.
Вирішення проблеми:

1) Перевірте: чи встановлені драйвера до електронного ключа uaToken, особливо в тому випадку якщо була переустановка Windows. Якщо драйвера не встановлені, встановіть їх заново як вказано в інструкції по інсталяції.
2) Якщо і після цього реєстрація не відбувається, потрібно виконати наступні дії: Зайти в Управление компьютером (Мой компьютер, контексное меню / Управление) / Службы и приложения / Службы. Пересвідчитись, що для служби Смарт-карты встановлений тип запуску Авто і вона працює; спробувати перезапустити службу.
3) Якщо під час запуску служби виникає помилка, то за допомогою редактора реестра (Пуск–>Выполнить–>Regedit) встановити для розділу HKEY_LOCAL_MASHINE/Software/Microsoft/Criptography/Calais такі дозволи (пункт Разрешения контекстного меню): Local Serivice - повний доступ, System - повний доступ, Aдминистраторы - повний доступ, Опытные пользователи - читання, Пользователи - читання, Создатель-Владелец - особливі дозволи.

Перезавантажити компьютер.

1. Загальні проблеми

2. Проблеми під час роботи з програмою Керування захистом

Можлива проблема: Переповнений журнал безпеки.
Вирішення проблеми:

Файл, із-за якого сталася помилка, відновити із резервної копії.
Якщо це неможливо, слід спробувати виправити помилку в файлі уручну, за допомогою програми CDSPad (вона знаходиться в папці %LOZA%/Lib).

2. Проблеми під час роботи з програмою Керування захистом

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.

Можлива проблема: Програма не може відключити шаблон або надбудову, які завантажуються автоматично.
Вирішення проблеми:

Пересвідчитись, що всі шаблони та надбудови MS Word, які завантажуються автоматично (вони містяться в директорії Office/Startup), включені до складу дозволених шаблонів та надбудов (програма Керування захистом, меню Конфігурація / Шаблони та надбудови).

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: Програмі Microsoft Word не вистачає повноважень для запису службової інформації до реєстру.
Вирішення проблеми:

Надати групі Все, щонайменше, такі види доступу до розділу реєстру HKEY_CLASSES_ROOT: Запрос значения, Задание значения, Создание подраздела, Перечисление подразделов, Уведомление, Чтение разрешений.

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: 1. У настройках DCOM невірно вказаний пароль користувача, від імені якого запускається Сервер документів.
Вирішення проблеми:

Встановити користувачу, від імені якого запускається Сервер документів, новий пароль і зазначити його в настройках DCOM за допомогою програми dcomcnfg.

Можлива проблема: 2. У властивостях облікового запису користувача, від імені якого запускається Сервер документів, встановлено відмітку про необхідність зміни пароля під час наступного входу до системи.

Вирішення проблеми: Зняти відмітку про необхідність зміни пароля під час наступного входу до системи і встановити відмітку про необмеженість терміну дії пароля.

Можлива проблема: 3. Журнал безпеки переповнений.

Вирішення проблеми: За допомогою оснащення Локальные политики / Параметры безопасности з набору інструментів Локальные параметры безопасности встановити значення Включен для параметра локальної безпеки Немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал записи об аудите безопасности (не дивлячись на те, що поточне значення відображається саме як Включен).

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: Некоректно налаштований інтерфейс програми Захищені документи.
Вирішення проблеми:

Зайти в програму Захищені документи, в меню Вигляд / Мова на панелі стану зняти відмітку, настройка зберігається для поточного профілю користувача, якщо є потреба слідкувати в документі за поточною мовою, то потрібно встановити відмітку знову.

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: Не вірні налаштування MS Word.
Вирішення проблеми:

Вийти з програми Захищені документи, запустити програму MS Word, далі зайти в пункт меню Сервис / Макросы / Безопасность / Надежные издатели - встановити відмітку довіряти VisualBasic.

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: -
Вирішення проблеми:

1) Перший варіант (для версій MS Office до 2007) - винести кнопку виклику редактора формул на панель інструментів. Виконується для кожного користувача окремо. Порядок винесення кнопки: обрати меню Сервис / Настройка / вкладка Команды, вибрати категорію Вставка, у списку команд знайти Редактор формул і за допомогою маніпулятора "миша" перетягнути кнопку на панель інструментів.

2) Другий варіант (для всіх версій MS Office). Виконується один раз для всіх користувачів. Адміністратору безпеки запустити MS Word, створти порожній документ і зберегти його як шаблон у папці MS Office (наприклад, C:/Program Files/Microsoft Office/Office 11/Startup). Нехай це буде файл Formula.dot. Не закриваючи документ, записати макрос, який викликає редактор формул, і зберегти його в шаблоні Formula.dot. Для цього треба обрати меню Сервис / Настройки / Макрос / Начать запись. З'явиться вікно Запись макроса - в полі Имя макроса ввести, наприклад, formula, у полі Макрос доступен для обрати Formula.dot. Натиснути ОK. Обрати Вставка / Объект - з'явиться вікно Вставка объекта  з переліком, у цьому переліку знайти Microsoft Equation 3.0, натиснути ОK. Потім обрати Сервис / Макрос / Остановить запись.

Потім слід створити кнопку для виклику макроса. Для цього треба обрати меню Сервис / Настройка / вкладка Команды, для збереження змін обрати шаблон Formula.dot. Вибрати категорію Макрос, у списку макросів вибрати TemplateProject.NewMacros.formula, лівою кнопкою "миші" перетягнути його на панель інструментов. Вікно Настройка не закривати. На панели інструментів натиснути праву кнопку "миші" на новій кнопці, відмітити Основной стиль, потім натистнути Выбрать значок для кнопки і обрати будь-який значок. Після цього закрити вікно Настройка, зберегти зміни і закрити файл Formula.dot. Потім відкрити програму Керування захистом, обрати Шаблони та надбудови, в полі Перелік дозволених шаблонів та надбудов додати файл Formula.dot і зберегти зміни.

Тепер користувачі зможуть в програмі Захищені документи викликати Редактор формул за допомогою створеної кнопки.

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.
Можлива проблема: Збій в роботі програми MS Word.
Вирішення проблеми:

1. Закінчити роботу з програмою Керування захистом.
2. Пересвідчитись, що в переліку процесів, які виконуються в системі, не залишились процеси Winword.exe або SrvDoc. Якщо такі процеси виконуються, припинити їх.

3. Проблеми під час роботи з програмою Захищені документи.

4. Проблеми під час відкриття файлів Справки.

Можлива проблема: Відсутній компонент "WinHlp32.exe".
Вирішення проблеми:

Для просмотра справки, созданной в формате справки Windows, можно загрузить специальную программу. Для цього потрібно:

1. Закінчити роботу з програмою.
2. Підключитися до Internet з комп'ютера, який має таку можливість.
3. У рядку адрес вказати: http://support.microsoft.com/kb/917607/ru та перейти за необхідними інструкціями на сторінку корпорації Майкрософт.
4. Знайти в розділі Решение пояснення для операційної системи, яка встановлена на даному комп'ютері, наприклад: Загрузка WinHlp32.exe для Windows 7, та віконати дії, вказані службою підтримки веб-сайта Майкрософт.
5. Завантижити компонент WinHlp32.exe.
6. Перенести його за допомогою знімного носія на компьютер, за яким виникла проблема читання файлів Справки.
7. Увійти до системи ЛОЗА-1 з правами Адміністратора і провести інсталяцію компоненту WinHlp32.exe.
8. Перезавантажити систему та переконатися у наявності тексту в розділах Справка системи ЛОЗА-1.

4. Проблеми під час відкриття файлів Справки.