Історія

ТОВ Науково-дослідний інститут «Автопром» організований у 2004 році на базі ВАТ «НДІавтопром» за умови передачі всіх повноважень щодо створеної ВАТ інтелектуальної власності, збереження технічної бази та кадрового потенціалу тієї частини інституту, яка займалась питаннями технічного захисту інформації (з 1997 року), наукового забезпечення мобілізаційної підготовки (з 1993 року) та розробкою програмного забезпечення (з 1984 року).

Фахівці НДІ «Автопром» мають багаторічний досвід у сфері  IT  технологій та технічного захисту інформації, необхідну кваліфікацію та матеріально-технічну базу для надання таких послуг:

  • розробка, впровадження та супровід комплексних систем захисту таємної, конфіденційної та службової інформації і персональних даних в автоматизованих системах (автономний комп’ютер або локальна мережа);
  • оцінювання рівня захищеності інформації в автоматизованих системах;
  • проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації;
  • консультаційні послуги з питань захисту інформації;
  • контроль захищеності інформації від можливого витоку технічними каналами;
  • розробка, впровадження, випробування та атестація комплексів технічного захисту мовної інформації;
  • розробка, впровадження та супровід програмних засобів автоматизації управлінської діяльності та засобів створення і ведення баз даних;
  • інформаційного забезпечення (наповнення інформацією баз даних, класифікація, кодування).

Штатна структура ТОВ НДІ «Автопром» являє собою:

Управління та організаційно-технічне забезпечення:

I. Дирекція;

II. Департамент фінансово-економічного та організаційного забезпечення;

III. Перший відділ.

Виробничі підрозділи:

I. Департамент інформаційних технологій;

   1. Відділ створення та супроводу баз даних;

   2. Відділ технічного забезпечення;

II. Департамент засобів захисту інформації;

   1. Відділ розробки та впровадження;

   2. Відділ тестування та супроводу;

III. Департамент захисту інформації;

   1. Відділ захисту інформації від витоку технічними каналами;

   2. Відділ розробки та експертизи комплексних систем захисту інформації.