3.6 Як скористуватися редактором формул у програмі Захищені документи?

Можлива проблема: 
-

1) Перший варіант (для версій MS Office до 2007) - винести кнопку виклику редактора формул на панель інструментів. Виконується для кожного користувача окремо. Порядок винесення кнопки: обрати меню Сервис / Настройка / вкладка Команды, вибрати категорію Вставка, у списку команд знайти Редактор формул і за допомогою маніпулятора "миша" перетягнути кнопку на панель інструментів.

2) Другий варіант (для всіх версій MS Office). Виконується один раз для всіх користувачів. Адміністратору безпеки запустити MS Word, створти порожній документ і зберегти його як шаблон у папці MS Office (наприклад, C:/Program Files/Microsoft Office/Office 11/Startup). Нехай це буде файл Formula.dot. Не закриваючи документ, записати макрос, який викликає редактор формул, і зберегти його в шаблоні Formula.dot. Для цього треба обрати меню Сервис / Настройки / Макрос / Начать запись. З'явиться вікно Запись макроса - в полі Имя макроса ввести, наприклад, formula, у полі Макрос доступен для обрати Formula.dot. Натиснути ОK. Обрати Вставка / Объект - з'явиться вікно Вставка объекта  з переліком, у цьому переліку знайти Microsoft Equation 3.0, натиснути ОK. Потім обрати Сервис / Макрос / Остановить запись.

Потім слід створити кнопку для виклику макроса. Для цього треба обрати меню Сервис / Настройка / вкладка Команды, для збереження змін обрати шаблон Formula.dot. Вибрати категорію Макрос, у списку макросів вибрати TemplateProject.NewMacros.formula, лівою кнопкою "миші" перетягнути його на панель інструментов. Вікно Настройка не закривати. На панели інструментів натиснути праву кнопку "миші" на новій кнопці, відмітити Основной стиль, потім натистнути Выбрать значок для кнопки і обрати будь-який значок. Після цього закрити вікно Настройка, зберегти зміни і закрити файл Formula.dot. Потім відкрити програму Керування захистом, обрати Шаблони та надбудови, в полі Перелік дозволених шаблонів та надбудов додати файл Formula.dot і зберегти зміни.

Тепер користувачі зможуть в програмі Захищені документи викликати Редактор формул за допомогою створеної кнопки.