3.3 На початку роботи програма видає повідомлення "Процесс сервера не может быть запущен, так как указана неправильная идентификация. Проверьте правильность указания имени пользователя и пароля".

Можлива проблема: 
1. У настройках DCOM невірно вказаний пароль користувача, від імені якого запускається Сервер документів.

Встановити користувачу, від імені якого запускається Сервер документів, новий пароль і зазначити його в настройках DCOM за допомогою програми dcomcnfg.

Можлива проблема: 2. У властивостях облікового запису користувача, від імені якого запускається Сервер документів, встановлено відмітку про необхідність зміни пароля під час наступного входу до системи.

Вирішення проблеми: Зняти відмітку про необхідність зміни пароля під час наступного входу до системи і встановити відмітку про необмеженість терміну дії пароля.

Можлива проблема: 3. Журнал безпеки переповнений.

Вирішення проблеми: За допомогою оснащення Локальные политики / Параметры безопасности з набору інструментів Локальные параметры безопасности встановити значення Включен для параметра локальної безпеки Немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал записи об аудите безопасности (не дивлячись на те, що поточне значення відображається саме як Включен).