Послуги

- Розробка, впровадження та супроводження комплексних систем захисту таємної, конфіденційної та службової інформації і персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах (автономний комп’ютер або локальна мережа);

 

- Проведення державної експертизи комплексних систем захисту інформації;

 

- Комплексні рішення  щодо організації захисту персональних даних на підприємстві, організації, установі;

 

- Створення, первинна атестація комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) та періодичний контроль захищеності інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів (ПЕМВН);

 

- Розробка, впровадження, випробування та атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єктах, де циркулює мовна інформація;

 

- Розробка, впровадження та супроводження програмних засобів автоматизації управлінської діяльності та засобів створення і ведення баз даних;

 

- Інформаційне забезпечення (наповнення інформацією баз даних, класифікація, кодування).