3.7 Усі інші проблеми.

Можлива проблема: 
Збій в роботі програми MS Word.

1. Закінчити роботу з програмою Керування захистом.
2. Пересвідчитись, що в переліку процесів, які виконуються в системі, не залишились процеси Winword.exe або SrvDoc. Якщо такі процеси виконуються, припинити їх.