Сучасність

     ТОВ НДІ «Автопром» має право на обробку таємної інформації згідно з Спеціальним дозволом на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею від 21.12.2016р. № КВ2-2016-178.

    ТОВ НДІ «Автопром» включено до реєстру організаторів державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, до реєстру експертів з питань технічного захисту інформації включено фахівців підприємства.

     Діяльність щодо технічного захисту інформації здійснюється підприємством на підставі Ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (оцінювання захищеності інформації) № 797 Серія АЕ № 271477  від 19.12.2016 р.

     Співробітники ТОВ НДІ «Автопром» мають досвід роботи з інформацією, що становить державну таємницю, допуски до роботи з такою інформацією мають 17 фахівців.

     Для здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, на підприємстві функціонує спецоб’єкт II категорії (вищий гриф секретності інформації, що може опрацьовуватись – ЦТ, атестат відповідності, виданий Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації від 08.08.14 р. № 10997, дійсний до 2019 року).

     Фахівці забезпечені сучасною контрольно-вимірювальною апаратурою та апаратурою пошуку потай встановлених закладних пристроїв.

     ТОВ НДІ «Автопром» оснащений комплексом технічних засобів, який містить 28 ПЕОМ різної конфігурації, більшу частину яких об’єднано у локальну обчислювальну мережу.

     ТОВ НДІ «Автопром» внесено до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення. Підприємство належить до небагатьох вітчизняних виробників програмних засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД). Фахівцями підприємства розроблені система захисту інформації від НСД ЛОЗАтм‑1 (для автономного комп’ютера) та система захисту інформації від НСД ЛОЗАтм‑2 (для локальної комп’ютерної мережі). Авторські права на ці продукти належать ТОВ НДІ «Автопром» (Свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію авторського права на твір від 13.09.2006 р. № 17895 та від 28.10.2008 р. № 26207 відповідно). Обидві системи ЛОЗАтм мають схвальні експертні висновки, видані Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації. Обидві системи дозволяють захищати всі види інформації.

     Серед замовників товарів та послуг ТОВ НДІ «Автопром»  є як центральні органи всіх гілок влади України та їх підрозділи, так і підприємства всіх форм власності, а саме: структури Міністерства внутрішніх справ, Державної прокуратури України, Державної податкової адміністрації, Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби, а також Адміністрація Президента України, Державне управління справами України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і науки України, Верховний суд України, Вищий господарський суд України, Фонд держмайна України, Державна пенітенціарна служба України, Державне космічне агентство України, НАК «Нафтогаз України»,  ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго»,  Державний аеропорт  «Бориспіль», тощо.

     За необхідності, спеціалісти ТОВ НДІ «Автопром» розробляють та впроваджують спеціалізовані комплексні системи захисту інформації, які враховують особливості роботи з даними. Такі системи впроваджені в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та в Науково-дослідному економічному інституті.