Розробка комплексних систем захисту інформації

Розробка, впровадження та супровід комплексних систем захисту таємної, конфіденційної та службової інформації і персональних даних в інформаційно-телекомунікаційних системах (автономний комп’ютер або локальна мережа).

 

Згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) з підтвердженою відповідністю.

КСЗІ в ІТС – це сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, програмно-апаратних засобів, що забезпечують захист інформації у відповідності до нормативно-правових документів в галузі захисту інформації та дозволяють обробляти в ІТС інформацію, до якої відповідно до її призначення, правового статусу та грифу обмеження доступу висуваються вимоги щодо забезпечення її конфіденційності, цілісності та доступності в ході обробки її в ІТС.

Розробка, впровадження та супроводження комплексних систем захисту в ІТС – один із основних видів діяльності ТОВ НДІ «Автопром». Проектування КСЗІ в ІТС здійснюється як з виростанням засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу власного виробництва Лоза™‑1 та Лоза™‑2, так і інших засобів захисту інформації, що мають відповідні експертні висновки , видані Держспецзв’язку України.

Розробка та впровадження КСЗІ в ІТС включає такі основні етапи:

  • обстеження об’єкта інформаційно-телекомунікаційної системи класу «1» (окремий комп’ютер) або класу «2» (локальна мережа) та формування акту обстеження;
  • розробка технічного завдання на КСЗІ, погодження його з Держспецзв’язку України (у разі необхідності);
  • проектування КСЗІ (розробка технічного, робочого чи техноробочого проекту);
  • розробка організаційних документів та підготовка розпорядчих документів, необхідних для створення та впровадження КСЗІ (накази, акти тощо);
  • впровадження КСЗІ (придбання та встановлення засобів захисту інформації, налагодження системи захисту інформації та проведення випробовувань, підготовка експлуатаційної документації, формуляра на АС, навчання користувачів та ін.);
  • оцінка захищеності інформації від витоку каналом ПЕМВН, розробка програми і методики випробувань КТЗІ, атестація КТЗІ у разі, коли захисту підлягає інформація 2 або 3 категорії;
  • супровід КСЗІ на етапі проведення державної експертизи.

Діяльність з технічного захисту інформації здійснюється ТОВ НДІ «Автопром» на підставі Ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (оцінювання захищеності інформації) за № 572268 Серія АГ від 23.09.2011 р.

ТОВ НДІ «Автопром» виконує роботи із створення КСЗІ в ІТС, в яких функціонує інформація, що становить державну таємницю, згідно зі Спеціальним дозволом на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею від 11.03.2011 № КИ2‑2011‑24, виданим Управлінням СБУ у м. Києві.

За необхідності, фахівці ТОВ НДІ «Автопром» розробляють та впроваджують спеціалізовані комплексні системи захисту інформації, які враховують особливості роботи з даними. Такі системи впроваджені в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та в Науково-дослідному економічному інституті.

Наші проекти щодо розробки та впровадження КСЗІ реалізовані в Секретаріаті Президента України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Міністерстві аграрної політики та продовольства України, компанії «Укрнафта» та на її дочірніх підприємствах, Державній податковій адміністрації, судах України, органах прокуратури України, митницях України, аеропорту «Бориспіль», НАК «Нафтогаз України» , а також в інших органах виконавчої влади і підприємствах України.

Фахівці нашого підприємства нададуть послугу із розробки, впровадження та супроводження комплексної системи захисту інформації в ІТС, побудованій на базі одного комп’ютера або локальної мережі не тільки згідно з вимогами нормативно-законодавчих документів з питань ТЗІ, а й з урахуванням технології опрацювання даних будь-якого рівня конфіденційності, побажань замовника щодо зручностей в роботі, збереженням процесів, діючих у замовника.

За довідками та роз’ясненнями звертайтесь за телефоном: (044) 502-49-44 (Ірина Анатоліївна).