1.1 Користувач не може зареєструватись в ОС. Він отримує таке повідомлення: "Ограничения вашей учетной записи запрещают вход в систему с данного компьютера. Используйте другой компьютер"

Можлива проблема: 
Журнал безпеки переповнений.

За допомогою оснащення Локальные политики/Параметры безопасности з набору інструментів Локальные параметры безопасности встановити значення Включен для параметра локальної безпеки Немедленное отключение системы, если невозможно внести в журнал записи об аудите безопасности (недивлячись на те, що поточне значення відображається саме як Включен).