Створення, первинна атестація КТЗІ та періодичний контроль захищеності інформації від витоку каналами ПЕМВН

Створення, первинна атестація комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ) та періодичний контроль захищеності інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів (ПЕМВН).

 

Для об’єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), на яких циркулює інформація, що становить державну таємницю, обов’язковим є створення та атестація комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ), який має забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом (ІзОД) від витоку технічними каналами, а саме каналам побічних електромагнітних випромінювань та наводів (ПЕМВН).

На етані розробки та впровадження комплексної системи захисту інформації, яка становить державну таємницю, в ІТС необхідно створити та провести первинну атестацію КТЗІ, яка включає такі види робіт:

-  проведення спеціальних досліджень персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) по каналах ПЕМВН, при якому визначаються можливі канали витоку інформації;

-  визначення необхідності встановлення активних та/або пасивних засобів захисту;

-  встановлення обладнання з Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством України;

-  розробка програми та методики випробовувань;

-  проведення оцінки захищеності інформації з обмеженим доступом від витоку технічними каналами на об’єкті ЕОТ (атестація комплексу ТЗІ).

Необхідність проведення періодичного контролю захищеності інформації від витоку каналами побічних електромагнітних випромінювань і наводів (ПЕМВН) визначається нормативно-законодавчими актами з питань ТЗІ.

ТОВ НДІ «Автопром» надає послуги зі створення та первинної атестації комплексів ТЗІ на об’єктах ЕОТ в межах створення КСЗІ, а також проводить роботи з періодичної атестації КТЗІ, згідно з вимогами нормативно-законодавчих документів з питань ТЗІ.

Діяльність щодо технічного захисту інформації здійснюється підприємством на підставі Ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (оцінювання захищеності інформації) за № 572268 Серія АГ від 23.09.2011 р.

ТОВ НДІ «Автопром» виконує роботи з питань ТЗІ на об’єктах, в яких функціонує інформація, що становить державну таємницю, згідно з Спеціальним дозволом на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею від 11.03.2011 № КИ2‑2011‑24, виданим Управлінням СБУ у м. Києві.

За довідками та роз’ясненнями щодо надання послуг із створення, первинної атестації КТЗІ та періодичного контролю захищеності інформації від витоку каналами ПЕМВН звертайтесь за телефоном: (044) 502-49-45 (Василь Антонович).