Розробка, впровадження, випробування та атестація КТЗІ на об’єктах, де циркулює мовна інформація

Розробка, впровадження, випробування та атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єктах, де циркулює мовна інформація.

ТОВ НДІ «Автопром» надає послуги з розробки, впровадження, випробування та атестації комплексів ТЗІ на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД), де циркулює мовна інформація, яка становить державну таємницю, або інформація конфіденційного характеру.

Надання послуги щодо розробки, впровадження, випробування та атестації комплексів технічного захисту інформації на об’єктах, де циркулює мовна інформація включає такі етапи:

-  обстеження ОІД, з визначенням можливих каналів витоку інформації;

-  вибір активних та пасивних засобів захисту мовної інформації;

-  монтаж та встановлення засобів захисту мовної інформації;

-  оцінка захищеності мовної ІзОД по акустичному та віброакустичному каналах витоку інформації;

-  спеціальне дослідження допоміжних технічних засобів на наявність акустоелектричних перетворювань;

-  оформлення документації за результатами проведених робіт.

Всі роботи виконуються з згідно з вимогами нормативно-законодавчих документів з питань ТЗІ.

Діяльність щодо технічного захисту інформації здійснюється підприємством на підставі Ліцензії Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації на надання послуг у галузі технічного захисту інформації (оцінювання захищеності інформації) за № 572268 Серія АГ від 23.09.2011 р.

ТОВ НДІ «Автопром» виконує роботи на об’єктах інформаційної діяльності, де циркулює мовна інформація, яка становить державну таємницю, згідно із Спеціальним дозволом на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею від 11.03.2011 № КИ2‑2011‑24, виданим Управлінням СБУ у м. Києві.

За довідками та роз’ясненнями звертайтесь за телефоном: (044) 502-49-45 (Василь Антонович).